N a š e s i r u p y a d ž e m y

V ponuke máme sirupy, lekvár a džem z čiernych a červených ríbezlí.

S i r u p z č i e r n y c h r í b e z l í , s i r u p z č e r v e n ý c h r í b e z l í

Prírodný sirup zo šťavy a cukru, bez konzervantov

Vyrobený z čistej šťavy z čiernych ríbezlí a cukru, bez konzervantov, sterilizovaný len krátkym zahriatím.

D o m á c i l e k v á r z č i e r n y c h r í b e z l í , d ž e m y z č e r v e n ý c h r í b e z l í

Prírodná dreň z čistej ríbezľovej šťavy, bez zahusťovania varením alebo prísadami. Lekvár a džemy sú plné chuti a zdraviu prospešných látok. Obsahujú len dreň z čiernych alebo červených ríbezlí a cukor. Sú sterilizované, bez konzervačných prísad.