O n á s

Ríbezlák

, , R o d i n n é s t r i e b r o " D e v í n č a n o v

Jeho tradícia sa však zdala byť na začiatku novej dekády mŕtva. Augustín Mrázik založil vinárstvo Thebener – devínsky ríbezlák, pretože ríbezlák nie je len alkohol, ale súčasť slovenskej gastrotradície a dá sa porovnať s ikonickými potravinami ako bryndza, syrové korbáčiky, či skalický trdelník. 

___Viecha-vecerna-akcia-8

Niektorým ľuďom sa pri slove „ríbezlák“ určite vynorí spomienka na svojich starých rodičov, ktorí sa výrobe tohoto nápoja venovali. V povedomí ľudí stále pretrváva tendencia vnímať ríbezľové víno ako druhoradé, prípadne aspoň podradnejšie, ako víno hroznové. Súvisí to najmä s tým, že sa vyrábalo väčšinou doma pre vlastnú spotrebu, kde chýbal profesionálny prístup k výrobe, čo sa niekedy odrazilo na nižšej cene i kvalite.

Spomienky

R í b e z ľ o v é v í n o

"In ribes veritas."

pred 100 rokmi

V i n á r s t v o n a D e v í n e

As part of the agricultural industry, we fully depend on our surrounding, just as it depends on us. That’s why we grow our produce organically and sustainably. Over the past decades the carbon footprint of the winery has been positive, which is something we’re really proud of.

178614942_10158563550589425_7828702770236677851_n

Avšak už pred sto rokmi vzniklo na Devíne vinárstvo, ktoré garantovalo vysokú kvalitu svojich produktov. Obchodník Alois Sonntag dostal nápad začať vyrábať víno, ktoré sa vyrovná tým najlepším domácim ríbezlákom. Do svojej myšlienky investoval nemalé prostriedky a pod svojím menom začal v roku 1921 prvé oficiálne ríbezľové víno. 

osveta

V í n o c h u t i l o a č o s k o r o s i n a š l o p r i a z n i v c o v v š i r o k o m o k o l í

Návštevníci Devína ho popíjali k obedu v každom devínskom hostinci, ktorých vtedy údajne bolo až 16. Alois Sonntag ho rozvážal po celom Slovensku, kde mal okolo 30 odberateľov a predajcov, a aj do zahraničia. A v priebehu 15 rokov zvýšil výrobu a odbyt na neuveriteľných 135 tisíc litrov ročne.

dobrodružstvo

Hrdí pokračovatelia tradície!

Cítime sa byť hrdými pokračovateľmi tejto tradície. Naše víno Thebener – devínsky ríbezlák vyrábame od roku 2007 a získali sme zaň viacero medzinárodných ocenení.