N a v š t í v t e n á s

Kde nás nájdete?

P o d d e v í n s k y m h r a d o m

168917665_10158516199894425_2169970855425603233_n
168917665_10158516199894425_2169970855425603233_n

Našu prevádzku – stánok a Viechu sv. Urbana nájdete na parkovisku pod Devínskym hradom (Muránska 30)

20110714-TRIAD-AllFansParty(byPospo)-099

Pri stolíkoch na peknej rozľahlej lúke si môžete vypiť pohár ríbezláku, našej ríbezľovej malinovky alebo kávu. K dispozícii je aj Viecha sv. Urbana, ideálna pre uzavreté spoločnosti.

V priestoroch vám môžeme pripraviť aj svadby a iné väčšie udalosti.

Udalosti a oslavy

V i e c h a s v . U r b a n a

Pivnica-C-V1

O t v o r e n é m á m e :

cez týždeň

po telefonickej dohode
+421 905 672 945
+421 948 843 242

v Piatok

od 14:00 do 20:00 hod.

v Sobotu a Nedeľu

od 11:00 do 20:00 hod.