P o k r a č u j e m e v s t o r o č n e j t r a d í c i i

20110714-TRIAD-AllFansParty(byPospo)-072
2021

1 0 0 r o k o v d e v í n s k e h o r í b e z l á k u

Tento rok si pripomíname storočnicu devínskeho ríbezláku. V roku 1921 začal obchodník Alois Sonntag distribuovať prvé „značkové“ ríbezľové víno, ktoré si získalo naozaj veľkú popularitu. Sonntag samozrejme ríbezľové víno nevymyslel, ľudia si bežne robili doma vína z ríbezlí, jabĺk, višní a podobne. Využil však situáciu, keď Devínčania stratili po vzniku ČSR odbyt pre svoje ríbezle, ktoré pestovali na Devínskej kobyle. 

Ríbezľové víno sa možno teší takej obľube, lebo si zachovalo v sebe niečo intímne, chuť domova. Preto mnohých mrzelo, že tradícia ríbezláku na Devíne sa zdala byť na začiatku novej dekády mŕtva. Augustín Mrázik založil vinárstvo Thebener – devínsky ríbezlák s úmyslom oživiť produkciu a vytvoriť komunitu, cech vinárov, ktorí sa budú vzájomne inšpirovať. Gusto sa nebál experimentovať. Tradičné ríbezľové víno je sladké a mnohí moderní konzumenti sú privyknutí na suchšie vína. V našej ponuke sú preto aj suché a polosuché vína a unikátne barikové víno z čiernych ríbezlí. Okrem vína ponúkame vyhľadávané sirupy a tiež aj lekváre a džemy.

175185943_10158549009849425_6419616969696568188_n
Zakladateľ Thebeneru

A u g u s t í n M r á z i k