P o d p o r i l i s m e

Podporili sme viacero akcií a udalostí, vďaka ktorým ste mali možnosť spoznať viac Devínsky ríbezlák.

P o l m a r a t ó n D e v í n s k y r í b e z l á k

Každoročne sponzorujeme 21 km cross polmaratón Devísnky ríbezlák.

Najbližší Cross polmaratón Devínsky ríbezlák sa bude konať v stredu 26. mája 2021 v podvečerných hodinách.

F i l m R í b e z ľ á k

Krátkometrážny film Ríbezľák, ku ktorého vzniku sme pomohli dostal 10 slovenských aj zahraničných ocenení.

Ríbezľák je poetická komédia, ktorá rozpráva príbeh starého spisovateľa Ondreja a jeho manželky Katky. Je to nežný príbeh o láske, nádeji, ale hlavne o silných putách, ktoré nás spájajú s našimi najdrahšími a robia z nás tých, ktorými sme dnes.