Z á r u k a

 

Aby sme tomu zabránili, majú naše vína vysoké percento prírodného alkoholu vzniknutého kvasením vína – okolo 14,0 – 14,5 %.

Vína sú taktiež čiastočne zasírené (na max. 50% povolenej dávky), čo by tiež malo napomôcť ochrane pred pokazením.

Aby sme do našich vín nemuseli pridávať chémiu a aby ste si mohli užiť naozaj prírodný produkt, poskytujeme našim zákazníkom úplnú záruku.

Záruka kvality

P r í r o d n ý p r o d u k t

Naše vína THEBENER sú prírodný produkt, bez pridania chemických stabilizátorov (okrem kysličníka siričitého). Keďže sú väčšinou polosladké, je možný vznik sekundárneho kvasenia, najmä pri nesprávnom alebo dlhšom skladovaní.

DSC_0622-2-2
Záruka spokojnosti

V a š a s p o k o j n o s ť j e p r e n á s d ô l e ž i t á

Ak nám prinesiete (alebo pošlete) hoci otvorenú a nedopitú fľašu vína THEBENER, s ktorou nie ste z ľubovoľného dôvodu spokojní, dostanete rovnakú novú fľašu bezplatne a darček navyše. Príčinu Vašej nespokojnosti nemusíte vysvetľovať, ale dôvody a vzorka zvyšku vína nás potešia, aby sme v budúcnosti zabránili všetkým možným problémom.

 

závady

Z a k a l e n i e a l e b o n a k v a s e n i e

Zákal na dne fľaše nie je žiadna závada – ríbezľové víno obsahuje dosť vysoký podiel pevných častíc, prírodných buniek – drene.

Taktiež trochu nakvasené víno, ktoré po otvorení „pukne“, je stále nezávadné a prírodné – v podstate je to šumivé víno, pri ktorom kysličník uhličitý („bublinky“) vznikol prirodzeným spôsobom ako pri najdrahších šampanských (a nie umelým pridaním kysličníku uhličitého).

Zákal na dne fľaše nie je žiadna závada – ríbezľové víno obsahuje dosť vysoký podiel pevných častíc, prírodných buniek – drene.

Taktiež trochu nakvasené víno, ktoré po otvorení „pukne“, je stále nezávadné a prírodné – v podstate je to šumivé víno, pri ktorom kysličník uhličitý („bublinky“) vznikol prirodzeným spôsobom ako pri najdrahších šampanských (a nie umelým pridaním kysličníku uhličitého).